Trond Ali Linstad ble tildelt medaljen for sitt mangeårige arbeid for integrering av minoriteter gjennom sitt virke som fastlege på Grønland og sitt arbeid med Urtehagen-stiftelsen.

I ettertid har imidlertid flere av Linstads kritiske uttalelser om jøder vakt sterk oppmerksomhet. Slottet påpeker nå at innsatsen man hedres for må inngå i «en helhet som er forenlig med medaljens formål».

— I denne saken hadde ikke hoffet skaffet seg tilstrekkelig oversikt til å foreta en slik helhetlig vurdering. Denne beklagelige forsømmelsen er mitt og hoffets ansvar, sier hoffsjef og leder for medaljerådet, Åge Grutle.

I en melding torsdag ettermiddag opplyser Slottet videre at man normalt vil være ytterst varsomme med å gi karakter til ytringer fra kandidater som er foreslått til Kongens fortjenstmedalje.

- Mistenkeliggjøre jøder

— I en ny gjennomgang av denne saken har vi imidlertid heftet oss ved skriftlige ytringer som synes egnet til å mistenkeliggjøre jøder som folkegruppe og som minner om den spesielle floraen av stigmatiserende konspirasjonsteorier om det jødiske folk, skriver Slottet, som også har bitt seg merke i språkbruk som kan fremstå som stigmatisering av homofile.

Til tross for at Linstad har sagt at ytringene hans ikke skal forstås slik, konkluderer Slottet med at Linstads uttalelser ikke er forenlige med formålet til fortjenstmedaljen, og tildelingen blir derfor slettet.

— Jeg beklager sterkt at vi har brakt Linstad opp i denne situasjonen, sier Grutle.

Møtte på Slottet

Palestinaaktivisten Trond Ali Linstad møtte torsdag i samtaler om fortjenstmedaljen på Slottet. Han forlot Slottsplassen uten å snakke med pressen som var møtt fram.

Kongens fortjenstmedalje i sølv skulle egentlig ha vært overrakt Linstad tirsdag denne uka, men Slottet utsatte utdelingen etter sterke reaksjoner.

Mange mente det var galt at den tidligere AKP-eren, palestinaaktivisten og legen skulle få fortjenstmedaljen, blant annet på grunn av hans holdninger til jøder.

Slottet inviterte i stedet Linstad til samtaler kommende mandag, men allerede torsdag var han altså i møte med Slottets folk.

Etter møtet forsvant Linstad inn i en ventende taxi bak Slottets gjerder uten å si et eneste ord til pressen. Han forlot Slottet sammen med Jan Akerjordet som var den som foreslo at Linstad skulle få prisen.

Selv har Linstad tidligere uttalt til Dagbladet at han etter hektiske døgn med både støttemeldinger og trusler, kom til at han ville gi fra seg medaljen hvis kongen ba ham om det.

— Hvis kongen sier det, er det helt åpenbart at jeg vil gjøre det. Men å gi den tilbake ut fra kritikken som er kommet, det er selvfølgelig uholdbart, sa Linstad, før møtet på Slottet.