— De tallene som blir presentert her stemmer ikke med de tallene vi har fått. De siste tre årene er det innrapportert 20 hendelser som knytter seg til tretthet, sier kommunikasjonsdirektør Tor O. Iversen i Luftfartstilsynet til NTB.

Til sammenligning er det i samme periode rapport inn 10.000-15.000 andre hendelser, noe som innebærer at tallet på piloter som sovner når de er i lufta utgjør en drøy promille av det totale antallet.

Det er en ny, omfattende undersøkelse, som sammenstiller svar fra til sammen 6.000 europeiske piloter fordelt på åtte land, som viser at urovekkende mange piloter sovner mens de flyr. Og det er de skandinaviske pilotene som sliter mest med å holde seg våkne. Mens bare 10 prosent av de franske pilotene og 25 prosent av de britiske pilotene oppgir å ha sovnet på jobb, så svarer over halvparten av de norske, svenske og danske pilotene at de har sovnet, ifølge undersøkelsen.

- Påstand fra pilotene

I og med at virkelighetsbeskrivelsen er så å si totalt motstridende i undersøkelsen og gjennom de offisielle tallene, var Luftfartstilsynet tilbakeholdent med å kommentere tallene konkret lørdag. Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland vil ikke uttale seg før han har fått satt seg inne i rapporten. Det skjer tidligst mandag.

Iversen påpeker at det er arbeidstakerorganisasjonen European Cockpit Association (ECA), som representerer 38 fagforeninger og 38.650 piloter i europeisk luftfart som har utferdiget undersøkelsen.

— Det som framkommer i rapporten er derfor påstander fra en gruppe arbeidstakere, påstander som overhodet ikke gjenspeiles i våre tall. Derfor er det vanskelig å ta stilling til dem nå, sier Iversen.

Pilotene selv peker blant annet på lange og krevende arbeidsøkter som en mulig grunn til at Norge og Skandinavia skiller seg ut når det kommer til problemer med å sovne under flyging. Fra neste år kommer det nye felleseuropeiske arbeidstidsbestemmelser som vi vil gi en ytterligere liberalisering av regelverket.

- Jobber 47,5 timers uke

— Flyselskapene må ta en større del av ansvaret og utarbeide arbeidsprogrammer som minimerer faren for tretthet. Det er langt tøffere å jobbe som pilot i dag enn for ti år siden, sier nestleder Christian Langvatn i Norsk Flygerforbund.

SAS imøtegår imidlertid kritikken for sin del. Der i gården er maksimalt planlagt arbeidstid per uke 47,5 timer, med andre ord betydelig under lovens maksimumsgrense på 60 timer, ifølge informasjonssjef Knut-Morten Johansen. Gjennomsnittlig arbeidsdag er på rundt 8,5 timer.

— Besetningsmedlemmene har både rett og plikt til å stå av flyging hvis de mener de ikke er skikket til videre tjeneste. I SAS i Norge mottar vi gjennomsnittlig én slik melding i uka fra piloter, sier han.

Også Norwegian hevder de har et sikkerhetsregime som er strengere enn hva myndighetene krever.

— I dag jobber en pilot i Norwegian fem dager med påfølgende fire dager fri, nettopp for å kunne få nok hvile etter endt arbeidsuke, sier talsmann Lasse Sandaker-Nielsen til VG.