Rettens avgjørelse innebærer ikke at familien har lovlig opphold i Norge, men de får trolig komme tilbake likevel.

— Dette er en god sak å føre, alt vi trengte var en god dom, og det har vi fått, sier familiens advokat Arild Humlen til NTB,

Avgjørelsen blir trolig anket, men Neda og familien vil få innreisevisum til Norge, antar advokaten.

— Det vanlige i slike saker er at det gis utsatt iverksettelse, og det betyr at de får komme tilbake. Jeg har hatt tilsvarende saker, og da ble det gitt innreisevisum slik at de kunne vente i Norge til saken var ferdigbehandlet. Jeg forutsetter at det samme skjer her, sier Humlen.

Neda og familien fikk beskjed rett etter klokken 10 fredag om at familien hadde vunnet saken mot UNE i Oslo tingrett.

— Jeg har hørt at vi har vunnet saken, men at saken kan bli anket. Vi håper at den ikke blir anket. Vi er skikkelig glad for at vi har vunnet saken, sier Neda Ibrahim til Stavanger Aftenblad.

Ny vurdering fra UNE

Familien Ibrahim fikk endelig avslag på asylsøknaden i 2006. Siden har de fem ganger krevd saken omgjort. Utlendingsnemnda (UNE) vedtok 11. april å ikke omgjøre tidligere vedtak om utvisning av familien, og det er dette vedtaket Oslo tingrett nå har opphevet.

Dommen betyr at UNE må vurdere familiens siste omgjøringsbegjæring på nytt. I det nye vedtaket må også UNE foreta en vurdering av nye helseopplysninger knyttet til en av sønnene i familien. Dette er opplysninger som ikke ble vurdert i det siste vedtaket.

UNE vil sette seg inn i dommen før de kommenterer saken.

Fra Jordan

Familien oppga at de var statsløse palestinere da de kom til Norge høsten 2003, men de er jordanske statsborgere. De ble i juni i år sendt ut av Norge til hjemlandet Jordan etter ti år i Norge.

Dommen slår fast at utsendelsen ikke brøt med barnas menneskerettigheter slik de er nedfelt i den Den europeiske menneskerettskonvensjon, slik advokat Humlen påsto.

Bjørn Lyster, informasjonssjef i Utlendingsnemnda UNE, har tidligere sagt til NRK at deres vurdering er at familien ikke har et beskyttelsesbehov.

— Ellers er det også viktig at det er foreldre som har operert med falsk identitet og gal nasjonalitet. De har holdt papirene sine skjult hele tiden og slik sett gjort det vanskelig for norske utlendingsmyndigheter, sa Lyster.