• INVASJON: Bergen havn om morgenen 9. april 1940. Krysseren «Köln» nærmer seg de ytre deler av havnen og møter et stort antal handelsskip for anker. FOTO: Wilhelm Delfs

Her blir Bergen tatt av tyskerne

I grålysningen 9. april 1940 sto den tyske soldaten Wilhelm Delfs på broen til krysseren «Köln» på vei inn Byfjorden.