Årsaken er at Nordby mener at kronprinsen som arrangør av en slik konferanse bryter med den nøytraliteten som de kongelige skal ha.

Unge ledere, talenter og nettverk

— Han bør abdisere eller holde seg unna denne type maktposisjoner, sier Nordby til Dagsavisen.

Konferansen arrangeres i Tromsø, og unge ledere, talenter og foredragsholdere fra inn- og utland er invitert for å bygge nettverk og diskutere innovasjon og entreprenørskap.

Nordby er professor i historie og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er meget skeptisk til at landets kommende konge står som arrangører for en konferanse der både nærings- og skattepolitikk står på dagsordenen.

- Politisk minefelt

At kronprins Haakon, som er fritatt for å betale skatt, på denne måten legger premissene for en diskusjon om fremtidig skattepolitikk, er svært uheldig, mener Nordby.

— Det betyr at kronprinsen går rett inn i et politisk minefelt, sier Nordby, som selv er uttalt republikaner. Han mener konferansen er et mislykket forsøk på å modernisere monarkiet, og peker på at kongen skal være nøytral og opptre i samsvar med sin regjering.

Slottet ønsker ikke å kommentere saken utover at kronprins Haakon med konferansen ønsker å skape møteplasser for de viktige samtalene blant unge ledere.