Uravstemningen i Skolenes Landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon ga samme resultat. Dermed blir ikke lærerstreiken gjenopptatt.

79 prosent av medlemmene i Utdanningsforbundet stemte jatil den nye tariffavtalen mellom lærerorganisasjonene og KS, opplyser forbundet i en pressemelding. 49 prosent av forbundets medlemmer har deltatt i uravstemningen.

Advarer

Leder Ragnhild Lied er glad for at konflikten er avsluttet, men sender samtidig en advarsel til KS og politikerne:

– Dette har vært et læreropprør– og dette er et vendepunkt: Hvis KS på nytt prøver å påtvinge lærerne økttilstedeværelse og mindre fleksibilitet, vil det utløse nøyaktig samme konfliktnivåsom vi har hatt dette siste halvåret, sier Lied i pressemeldingen.

Hun påpeker at hver femte lærer stemte nei.

–Mange medlemmer ønsker å fortsettestreiken. Dette viser at det fremdeles er et godt stykke igjen før vi har denarbeidstidsavtalen lærerne mener de trenger for å kunne gjøre en god jobb. Detvil selvsagt prege våre krav når avtalen skal reforhandles, sier Lied.

— Vil bygge opp tilliten

Også i Bergen er leder for Utdanningsforbundets lokallag fornøyd med at streiken er over.

— Vi er glade for at streiken, og usikkerheten knyttet tildenne, er slutt. Streiken og de øvrige prosessene knyttet til arbeidstid forlærerne har vist at det har vært - og fortsatt er- en tillitskrise i skolen. Vi skal gjøre det vi kan, gjerne også sammen med Bergenkommune, for at skolen igjen skal bli preget av tillit mellom arbeidsgiverne oglærerne, sier Bjarne Mohn Olsvold.

— Vi ønsker nå at det skal legges mer vekt på hva man brukerarbeidstiden på, fremfor på å binde mer tid. Dette innebærer blant annet atlærerne nå må få mulighet til å prioritere kjerneområdene, der godeforberedelser, vurdering og etterarbeid står helt sentralt i lærerensarbeid, sier han i en pressemelding.

- Ser fram til godtsamarbeid

Også arbeidsgiverorganisasjonen KS sier seg tilfreds med resultatet.

— Etter at alle lærerorganisasjonene nå har sagt endeligja til en ny arbeidstidsavtale, er KS klar for et godt samarbeid for å finnearbeidstidsordninger som best fremmer læring og utvikling, sier KS-leder GunnMarit Helgesen i en pressemelding.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er glad for at lærerne har gitt et tydelig ja i uravstemningen.

— Det gir oss et godt utgangspunkt for det samarbeidetpartene nå skal i gang med. Nå er det organisasjonenes ansvar å bygge tillitsentralt og lokalt, slik at dette samarbeidet kan gi det resultatet vi er enigeom, nemlig å legge grunnlag for arbeidstidsordninger som fremmer skoleutviklingog læring, sier Helgesen.