Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) kaller både Monika-saken i Hordaland og Christoffer-sakene i Vestfold skampletter for det norske samfunnet — og potensielt også for ettermælet til hans egen justisminister.

— Jeg er sikker på at justisminister Anders Anundsen ikke kan leve med slike skampletter på sin frakk, sier Ellingsen til NTB.

Han mener Monika-saken har avslørt grov systemsvikt lokalt i Hordaland, men at det også i en større sammenheng er klare tegn til systemfeil og inkompetanse hos politiet generelt i slike saker.

Systemfeil og inkompetanse

En rekke stortingspolitikere tar nå til orde for endringer i justis— og politisektoren for å hindre feilaktige henleggelser når barn dør. Det skjer etter at Monika-saken nylig ble gjenopptatt etter å ha blitt henlagt som selvmord for tre år siden.

Også Kristelig Folkeparti og SV er kritiske til hvordan politiet forholder seg til døds- og voldssaker der barn er involvert.

— Jeg forventer at denne saken blir løftet opp på politisk nivå, i og med at det fra flere hold er blitt etterlyst bedre kompetanse hos politiet, og at saker som omhandler kriminalitet mot barn, får høyere prioritet, sier Kjell Ingolf Ropstad.

SVs Karin Andersen krever å få klarhet i hva som skjedde da Monika-saken ble henlagt. Hun varsler torsdag at hun vil ta spørsmålet opp med justisminister Anders Anundsen. Han må sørge for at Monika-saken «får konsekvenser» for dem som var ansvarlig for henleggelsen, mener Andersen.

Avsløringer i Hordaland

I kjølvannet av gjenopptakelsen er det blant annet kommet opp en varslingssak med flengende kritikk av ledelsen i Hordaland politidistrikt. Spesialenheten har på sin side startet etterforskning av distriktet for dokumentunndragelse i saken.

Riksadvokaten har beordret full gransking av saken, og nå tatt til orde for å frata politiet muligheten til å henlegge saker som handler om mistenkelige dødsfall.

Både i Christoffer-saken og Monika-saken ble det innledningsvis pekt på selvmord som sannsynlig dødsårsak. Det var grunnen til at Monika-saken ble henlagt, mens politiet mente Christoffer Gjerstad Kihle forårsaket sin egen død.

Barneombud Anne Lindboe uttrykker overfor Dagbladet sterk bekymring for barns rettssikkerhet i Norge. Hun mener hovedproblemet er at det er for små etterforskningsmiljøer i politiet. De har for liten kompetanse, og etterforskningen kommer for sent i gang, mener barneombudet.

Avventer gransking

Margunn Ebbesen fra Høyre sier hun vil avvente utfallet av Riksadvokatens gransking før hun mener noe om Monika-saken, men hun legger til at hun «forventer at politiet gjør en god etterforskningsjobb».

— Når det er sagt, vil den kommende politireformen være viktig for å skape robuste og kompetente etterforskningsmiljøer i politiet, sier hun.