1. april 1944 eksploderte ammunisjonsskipet «Voorbode», drepte vel 200 mennesker og raserte store områder rundt Vågen.
  2. oktober 1944 ble 193 sivile, blant annet 61 barn fra Holen skole, drept da bomber — som skulle ødelegge ubåtbasen på Laksevåg - i stedet traff bebyggelsen rundt bunkeren.

Natt til søndag 29. oktober 1944 ble det gjort nok et forsøk på å bombe bunkeren. Under dette toktet ble et britisk Lancaster-fly fra RAF skadet, trolig av antiluftskyts fra Askøy. Besetningen nøddumpet bombelasten, men ikke alle bombene havnet i sjøen. I stedet ble Nøstet rammet. 43 norske sivile - inkludert fire brannmenn, en brannmann fra det sivile luftvernet og en politimann - omkom, i tillegg til flymannskapet og minst to tyske soldater. Også de materielle skadene var enorme: 60 bygninger, blant annet Det Gamle Teater, ble sterkt skadet eller totalt ødelagt.

NÅR RØYKEN LETTET: Den øverste delen av bombetomten, sett mot Engen. Trehuset til høyre er sidefløyen til Det gamle teater. De to sykepleierne og den tyske soldaten står ikke langt fra der inngangen til Sentralbadet er i dag. Fotografen har stått omtrent på samme sted som der minnetavlen nå settes opp.
FØR: Huset ble kalt både Komediehuset, Det norske Theater og Det gamle teater. Murbygningen med tårn bak står fortsatt i Håkonsgaten. 2/3 av teaterhuset ble lagt i grus under bombeangrep i 1944. Resten ble revet etter krigen.
ETTER: Det gamle teater, også kjent som Komediehuset på Engen eller Komedieteateret, ble oppført i 1800 og huset blant annet DNS frem til 1909. Bygget ble, som vi ser, totalskadet under bombingen i 1944.

Området som ble ødelagt på Nøstet og Engen denne oktobernatten i 1944, er den dag i dag lett å identifisere. Grovt sett omfatter dette alle stedene der det nå er bygget forretningsbygg i Komediebakken og i Teatergaten, samt hele Sentralbadet-tomten. I tillegg kommer «bombetomten» i Baneveien.

Avduking i dag

— Katastrofen hadde altså et stort omfang. Men likevel har hendelsen kommet i skyggen av mye annen dramatikk dette krigsåret. Riktignok er flymannskapet minnet med en plakett ved Store Lungegårdsvann (der flyet krasjet). Men ellers er lite gjort, forklarer styremedlem Jan Hanchen Michelsen i Sydnes & Nøstet Velforening (SNV).

Derfor har SNV - i samarbeid med veteranforeningen Nøsteguttene, brannveteranene, Bergens forsvarsforening og sentrumspresten i Johanneskirken - tatt initiativ for å få oppført en plakett også på Nøstet, til minne om de over 40 sivilpersonene som omkom der etter bombingen i 1944.

Bergen kommune har støttet arbeidet økonomisk, med å få realisert plaketten og arrangementet i dag. I tillegg har velforeningen sporet opp en rekke overlevende og pårørende, og deres familier igjen, som de håper alle vil komme til avdukingen i formiddag (se program under).

Viktig å minnes

— Det er utrolig viktig for fremtidige slekter å få vite hva som skjedde her den katastrofale oktobernatten i 1944. Slikt må ikke gå i glemmeboken, sier Michelsen.

Plaketten - en minnetavle i bronse, laget av gjørtler James Eves - skal avdukes på «det gamle legevakten-bygget» i krysset Teatergaten/Håkonsgaten i dag. Den er ment å være første trinn i en planlagt oppføring av en minnebauta med navnene på alle de omkomne. Målet er å avduke denne bautaen ved 75-årsmarkeringen i 2019.