Kjell Alrich Schumann (48) og Metkel Betew (35) var de to eneste som ble dømt til forvaring etter Nokas-ranet i Stavanger for ti år siden.

Schumann innrømmet i lagmannretten i 2006 at det var han som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland, som kom kjørende i sin kommandobil mens Schumann sto vakt utenfor tellesentralen under ranet. Betew deltok som en av «pengeplukkerne» inne i lokalet til Nokas.

Schumann var tidligere dømt en rekke ganger, blant annet for væpnet ran. Også Betew hadde flere ransdommer, og var ute på prøve da Nokas-ranet skjedde.

LØSLATES: Metkel Betew (35).
SCANPIX

Eidsivating lagmannsrett kom 13. juni til at Schumann ikke kan prøveløslates, mens Borgarting lagmannsrett to uker senere sa ja til løslatelse av Betew. Begge avgjørelsene ble anket til Høyesterett, som kom med sin kjennelse torsdag. Høyesterett mener at det ikke lenger er nærliggende gjentakelsesfare, og at vilkåret for fortsatt forvaring ikke er oppfylt.

Både Schumann og Betew ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år. Begge ba seg prøveløslatt etter at minstetiden var sonet.

Et flertall av de dømte etter Nokas-ranet er nå løslatt enten på prøve eller permanent. Hovedmannen David Toska sitter derimot fortsatt fengslet.