I Follo tingrett ble mannen dømt til sju års fengsel for handlingene. Mannen mente han var uskyldig dømt og anket til lagmannsretten. I Borgarting lagmannsrett kom dommerne enstemmig fram til at mannen var skyldig, og straffen ble skjerpet med ett år, melder Østlandets Blad.

Overgrepene mot datteren startet da hun gikk i barnehagen. I retten forklarte datteren at hun ikke husker noe liv uten at faren forgrep seg på henne.

Dommerne har ikke klart å finne lignende tilfeller der overgrepenes grovhet, omfang, varighet og omstendighetene rundt er sammenlignbar med saken mot mannen.

I Follo tingrett fikk mannen strafferabatt på rundt ett år på grunn av politisommel. Lagmannsretten mener også at det er riktig å ta hensyn til forsinkelsen i etterforskningen. (©NTB)