— Dette er en viktig avklaring fra et parti som hittil har nektet å prioritere. Nye oljepenger skal brukes på investeringer, ikke velferdstjenester, sier han til NTB.

Et alternativ til dagens handlingsregel for oljepengebruk ble presentert under Fremskrittspartiets landsmøte i helgen. Partiet ønsker dreie pengebruken over fra offentlig forbruk til investeringer, først og fremst i infrastruktur.

— Denne nye handlingsregelen setter en effektiv stopper for alle fagre løfter om satsing på helse og eldre. Står løftene om store skattelettelser ved lag, vil Frp ha vesentlig mindre penger til ulike velferdstjenester enn oss, sier SV-lederen.