Bakgrunnen for anmeldelsen er at Miljøverndepartementet delte ut kurssensitiv informasjon om Nordic Mining til en journalist i Bergens Tidende og ordføreren i Naustdal kommune, midt i Oslo Børs' åpningstid 13. mars i år.

Opplysningene om at Miljøverndepartementet utsatte beslutningen rundt Nordic Minings gruveplaner i Naustdal i Sogn og Fjordane, ble publisert på BTs nettsider før selskapet hadde rukket å sende ut noen børsmelding og også før departementet hadde lagt ut en melding på departementets nettsider.

Resultatet ble aksjestup på Oslo Børs.

Aksjonær Torbjørn Borge i Nordic Mining sier til Finansavisen at han har anmeldt Solhjell til Økokrim for brudd på verdipapirhandelloven.

«Det er, slik undertegnede oppfatter verdipapirhandelloven, klart at informasjonen Solhjell ga til BT var å betrakte som kurspåvirkende informasjon, og derfor ikke skulle blitt gitt», skriver Borge til Økokrim.

Han hevder Solhjell er skyldig i å ha brutt reglene for taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering. Anmeldelsen er datert 20. mars.

I Miljøverndepartementet opplyser informasjonssjef Jon Berg at verken journalisten eller ordføreren fikk beskjed om at informasjonen var børssensitiv, selv om man visste at den var det. Departementet ga imidlertid sperrefrist til klokken 14 på saken, og hevder at BT brøt denne.

BTs nyhetsredaktør Tor Olav Mørseth er ikke enig.

— I vår kontakt med MD fikk vi beskjed om at saken kunne publiserest om lag klokken 14. Det ble begrunnet med at de ville sikre seg at begge parter hadde fått informasjonen først. Det ble fra departementets side ikke sagt noe om børssensitiv informasjon, sier Mørseth til Finansavisen.

Han opplyser at saken ble publisert på bt.no klokken 13.57.

Verken Økokrim eller Finanstilsynet ønsker å kommentere saken.

INFO TIL BT: Bård Vegar Solhjell blir anmeldt fordi Miljøverndepartementet delte ut kurssensitiv informasjon om Nordic Mining til en journalist i Bergens Tidende og ordføreren i Naustdal kommune.
Varfjell, Fredrik/Scanpix