— Vedtaket om oppholdet på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå er gyldig ut dagen i dag. Dersom Breivik skal bli sittende på denne avdelingen, må kriminalomsorgen fatte et nytt vedtak i dag. Deltakelse i begravelsen kan avhenge av at et slikt vedtak blir fattet, sier Breiviks advokat Tord Jordet til Dagbladet.

Jordet har ikke mottatt noe varsel fra fengselet om at et slikt vedtak vil bli fattet.

— Så jeg forholder meg til at dette blir siste dagen hans på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, sier Jordet.

Breiviks mor Wenche Behring Breivik (66) sovnet inn sist fredag etter lengre tids sykeleie. Hun besøkte sønnen i fengselet for siste gang for to uker siden. Da fikk han slippe ut av buret i besøksrommet for å gi henne en klem.

— Under dette møtet snakket de mye om hvordan hun var blitt påvirket av hendelsene 22. juli. Etterpå var «ingenting usagt» mellom dem, har Breivik fortalt til Jordet.

Det var fengselspresten som ga Breivik beskjed om morens dødsfall. Selv om Breivik var godt forberedt, mottok han budskapet med sorg, ifølge advokaten.

Jordet opplyser at Breivik ønsker å være til stede i begravelsen.

— Han har sagt at han ønsker å delta i begravelsen hennes. Det er jo en nær relasjon mellom mor og sønn, og det å kunne ta en verdig avskjed er like viktig for ham som enhver annen som befinner seg i en tilsvarende situasjon, sier Jordet.