Subsidiært vil Stabell legge ned påstand om at 47-åringen behandles på mildeste måte.

47-åringen er tiltalt for medvirkning til overlagt drap på 2000 mennesker under folkemordet i Rwanda i 1994. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 21 års fengsel, som er øverste strafferamme for lovbruddene tiltalen omfatter.

Stabell vil i sin prosedyre i Oslo tingrett argumentere for at det ikke er bevist at 47-åringen var til stede på de tre stedene hvor massedrapene fant sted. Drapene på de 2.000 menneskene skjedde på et katolsk kirkesenter, i et kommunehus og i et kirkehus.

Alle bevis i saken er basert på vitneforklaringer. Bildet kompliseres ved at det har kommet motstridende forklaringer fra folk som var på samme sted. Noen hevder 47-åringen var til stede på de tre stedene, mens andre har sagt han ikke var der.

Hvis retten finner det bevist at han var der, kommer forsvaret ikke til å bestride medvirkningsansvar, ifølge Stabell.

TILTALT FOR FOLKEMORD: Sadi Bugingo har bodd i Bergen siden 2001. Han er tiltalt for drap eller medvirkning til drap på 2000 mennesker i Kibungo, Rwanda under folkemordet i 1994.ILLUSTRASJON: GUSTAV KVAAL