Det går fram av en undersøkelse fra Hovedorganisasjonen Virke.

— De store innfartsårene er ikke engang i stand til å ta unna dagens trafikk. Tenk deg hvordan det blir om 20 år dersom vi ikke satser kraftig nå? Kø koster næringslivet dyrt, og til syvende og sist er det forbrukeren som må ta regningen, sier administrerende direktør Vibeke Madsen i Virke.

Madsen mener det også er på tide å tenke annerledes når det gjelder samferdsel.

— Vi trenger ikke flere utredninger som viser alt som er galt. Vi trenger ganske enkelt mer vei og bane for å kunne sikre økonomisk vekst. Nå må det bli slutt på ansvarsfraskrivelsen. Vi trenger offensive politikere både lokalt og nasjonalt og en sulten veidirektør som tar ansvar for å bygge mer vei, sier hun.

Statsbudsjettet blir lagt fram mandag 8. oktober.