Fem års fengsel for pubvold

Retten fant ingen formildende omstendigheter for 21-åringen som slo ihjel Ole Martin Kristensen.