Avisen skriver at det er enighet på Stortinget om å øke kompensasjonen til 260 skadde nordsjødykkere og etterlatte fra 1,7 til 2,2 millioner kroner.

En enstemmig arbeids— og sosialkomité legger frem sin innstilling til Stortinget, som dermed vil sette sluttstrek for dykkersaken 16. juni, skriver avisen.

Partiene på Stortinget holder en pressekonferanse om nordsjødykkerne klokken 17.

Hevet beløpet

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) la 9. mai frem en proposisjon for Stortinget hvor om lag 260 tidligere nordsjødykkere eller etterlatte tilbys en ny kompensasjon på 20 G, om lag 1,7 millioner kroner, som en ekstra anerkjennelse for sin innsats.

Dermed vil hver av dykkerne få en samlet erstatning på inntil 5,3 millioner kroner.

Men dykkerne i foreningen Offshore Dykker Unionen varslet allerede før dette at de ikke ville godta tilbudet om 1,7 millioner kroner ekstra.

Og onsdag vedtok stortingsgruppene til Høyre, Frp og Ap på sine gruppemøter at den ekstra kompensasjonen kunne heves til 25 G, altså 2,2 millioner kroner — hvis arbeids- og sosialkomiteen kunne enes om dette, ifølge Dagbladet.

Vant i Strasbourg

I desember ble staten dømt i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) for mangelfull informasjon om farene ved arbeidet dykkerne utførte i Nordsjøen i perioden 1965 til 1990.

I 2002 ble dykkerne bevilget en erstatning på 40 G, et beløp de mente var for lavt. Dykkerne gikk til sak, og vant i Oslo tingrett. De tapte statens ankesak i lagmannsretten og Høyesterett.