Partene ble enige onsdag morgen — syv timer på overtid.

— Det var en komplisert mekling, men vi ble til slutt enige med NHO Transport om forslag til ny miljøoverenskomst som vårt forhandlingsutvalg kan anbefale, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsrød, som har vært NTFs forhandlingsleder.

NTF fikk blant annet gjennomslag for at arbeidsgiverne nå skal dekke alle kostnadene til det obligatoriske yrkeskompetansebeviset for sjåfører, at minstelønnen heves med 5,40 kroner timen til 156,15 kroner og at det gis et generelt tillegg på 0,75 kroner per time.

Forslaget skal nå ut på uravstemning med frist til 6. august klokken 12.