Dynamittfunnet i anlegget for gassprosessering i Øygarden kommune ble gjort i forbindelse med graving i 15.30-tiden. Like før midnatt onsdag ble dynamitten fjernet.

— Alt arbeid i området ble umiddelbart stoppet og anlegget evakuert. Produksjonen er stengt ned. Politiet har bedt om bistand fra Forsvaret for videre håndtering av situasjonen, opplyser pressetalsmann Ørjan Heradstveit for norsk sokkel i Statoil til NTB.

46 evakuert

Han forteller at Statoils beredskapsorganisasjon på Kollsnes er mobilisert, og at både politiet og myndighetene ble tidlig varslet. Onsdag kveld var en sprengstoffeksperter på stedet for å vurdere situasjonen. Til sammen 46 personer ble evakuert og det er etter dynamittfunnet kun innsatspersonell innenfor anlegget.

— En ekspert fra Forsvaret, som ble rekvirert av stabsleder i Hordaland politidistrikt, var før midnatt og så på forholdene ved funnstedet. Han konkluderte med at Statoils eksperter hadde gjort riktige vurderinger, sier Heradstveit til NTB.

Anlegget i gang

Han forteller at tiltakene som først ble besluttet utført ved anlegget for gassprosessering i Øygarden kommune, er satt i verk og at situasjonen dermed er normalisert.

— Dynamitten ble fysisk fjernet, og rester av dynamitt i området renset. Skytematter er lagt over området, som en ekstra sikring. Anlegget kjøres nå i gang igjen, sier Heradstveit.

Fra byggingen

Det var politiet som ba om bistand fra Forsvaret for videre håndtering av situasjonen. Statoils beredskapsorganisasjon på Kollsnes ble mobilisert, og både politiet og myndighetene ble tidlig varslet.

— Dynamitten antas å stamme fra byggingen av Kollsnesanlegget i perioden rundt 1993-1994, sier Heradstveit.