Meklingsfristen gikk ut ved midnatt og like før klokka seks ble det klart at partene kunne ta hverandre i hendene, og at en arbeidskonflikt og streik dermed var avverget.

— Det har vært en krevende mekling. Jeg er tilfreds med at vi har funnet en løsning slik at vi unngikk en konflikt som kunne ha rammet NRKs tilbud til befolkningen, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Spekter og NRK har vedtatt forslaget. Arbeidstakerorganisasjonen LO har uravstemning med frist 1. juli.

728 av de 781 NRK-ansatte som har vært omfattet av oppgjøret, er tilknyttet Norsk Tjenestemannslag (NTL). De øvrige 53 er medlemmer tilknyttet Musikernes fellesorganisasjon (MFO). NTL-medlemmene fordeler seg på alle typer stillingsgrupper i NRK. MFO-medlemmene er tilknyttet Kringkastingsorkesteret.