Lippestad ble av flere advokater kritisert for angivelig å ha brutt taushetsplikten overfor sin klient Breivik i boken «Det vi kan stå for». Advokatforeningen ba derfor Lippestad om å utrede saken. Like før pinse sendte Lippestad utredningen, skriver Dagsavisen.

Lippestad forklarer hvorfor han mener han ikke har brutt taushetsplikten. I tillegg har han lagt ved en skriftlig erklæring fra Breivik der han fritar Lippestad fra taushetsplikten.

— Jeg sendte over mitt brev til Advokatforeningen før pinse der det fremgår at Breivik aksepterer fullt ut det jeg har skrever. Breivik fritok meg for taushetsplikten allerede i 2012. Dette er ikke noe nytt. Dette har han gjort gjennom en skriftlig erklæring der han bekrefter at han aksepterer det jeg har skrevet, sier Lippestad til avisen.

Advokatforeningen skal 31. mai behandle saken og avgjøre om Lippestad har brutt etiske regler for advokater. Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith ønsker ikke å si noe om saken før den tid.

— Vi vil gjennomgå alle fakta som foreligger, og beslutningen vil bli kjent etter dette, sier hun.