Anbefaler to reformer i politiet

I dag ble den lenge varslede politianalysen overlevert til Justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap).

Publisert Publisert

FORESLÅR ENDRINGER: Utvalgsleder Arne Røksund gikk onsdag formiddag gjennom utfordringene i dagens politistruktur. Han sier blant annet at det i dag er for store variasjoner mellom de 27 politidistriktene. Foto: SCANPIX

 • NTB
 • Erlend Langeland Haugen
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Utvalget, som har vært ledet av Arne Røksund, overleverte i 11-tiden sin rapport til justis— og beredskapsminister Grete Faremo onsdag formiddag.

Faremo bestilte analysen i kjølvannet av den krasse kritikken av politiet i 22. juli-kommisjonens rapport. Analysen er ment å legge grunnlaget for den fremtidige organiseringen av norsk politi.

Rapporten anbefaler blant annet følgende reformer:

 • Å redusere antall politidistrikter fra 27 til seks.
 • Å kutte antall lensmannskontor og tjenestesteder fra 354 til 210.
 • I tillegg foreslås en kvalitetsreform for å utvikle et effektivt politi.
 • Vi har fått en svært grundig gjennomgang av norsk politi. Utvalget foreslår omfattende endringer. Jeg vil ha et sterkt tilstedeværende nærpoliti og vil derfor nå gå nøye gjennom analysen og vurdere alle forslag og høringsinnspill, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) som onsdag fikk overlevert rapporten fra utvalgsleder Arne Røksund.

Færre politidistrikter

Utvalgsleder Arne Røksund gikk onsdag formiddag gjennom utfordringene i dagens politistruktur. Han sier blant annet at det i dag er for store variasjoner mellom de 27 politidistriktene.

sz4139ee.jpg

For eksempel viser utvalget til at to politidistrikter ikke har noen ansatte som er dedikert til forebygging, til tross for at dette skal være en prioritert oppgave. Manglerud politistasjon i Oslo, som er fyrtårnet i dette arbeidet, har hele 18 årsverk til forebygging.

Også mellom operasjonssentralene er det store variasjoner. Utvalget mener flere av sentralene har for liten bemanning til å håndtere store hendelser.

— Dagens kriminalitetsbilde krever sterkere spesialisering. Få politidistrikter har dette i dag. Mange av dagens distrikter er avhengige av Kripos selv i rutinemessige saker, sier Røksund.

Utvalget mener dagens 27 politidistrikter ikke er store nok til å kunne ha gode fagmiljøer med blant annet åstedsgranskere, etterforskere, operatører på operasjonssentralene og forebyggere.

I tillegg til at det foreslås å redusere antall distrikter, mener utvalget at det bør være færre små tjenestesteder innen politiet. Utvalget foreslår å slå sammen 354 tjenestesteder til omtrent 210.

Faremo: - Får ikke nok igjen

Justisminister Grete Faremo sier at politianalyseutvalgets rapport viser at vi ikke får nok igjen for bevilgningene til politiet.

— Utvalget sier at det ikke er bevilgningene som setter begrensninger for politiet. Det er hvordan pengene brukes. Det er tankevekkende, sier justisministeren etter å ha fått overlevert rapporten fra utvalget som ble nedsatt i fjor for å se på utfordringer og mulige tiltak i politiet.

Utvalget foreslår blant annet å redusere antall politidistrikter fra 27 til seks, samt å slå sammen mange små lensmannskontorer.

— Hva gir oss et sterkt nærpoliti som skaper trygghet der folk bor? Utvalget mener vi skal redusere antall lensmannskontorer med 40 prosent. Det rokker kanskje ved oppfatningen mange av oss har om hva som skaper trygghet, sa justisministeren uten å si om hun vil følge utvalgets anbefaling på dette punktet.

Utvalget anbefaler også at politiet konsentrerer seg om kjerneoppgaver som handler om å håndheve lov og orden.

— Da må jeg også spørre: Hvordan sikrer vi at publikum i hele landet har god tilgang på oppgaver som politiet i dag utfører, spurte Faremo og viste til at namsmannsfunksjonen i dag er underlagt politiet, samt at politiet utsteder pass.

Knusende kritikk

VG skrev i går at den 300 sider lange rapporten tegner et bilde av et politi som er stengt, fraværende og kostbart, og den retter kritikk mot Justisdepartementet og Politidirektoratet for manglende styring.

Rapporten viser til at bare 13 av de 354 forskjellige tjenestestedene landet rundt har åpent døgnet rundt, og at noen kontorer har kun én eller to ansatte.

Samtidig foregår 90 prosent av kriminaliteten i ti av landets kommuner. Utvalget spør seg hva de ansatte gjør, og hva politiets tilstedeværelse betyr i praksis.

Det er heller ikke samsvar mellom når politiet er på jobb og når kriminaliteten skjer. Spesielt ille er det natt til lørdag og søndag, påpeker utvalget i rapporten.

Rapporten påpeker også at Sverige, Finland og Danmark utnytter politiressursene langt bedre enn Norge.

Publisert
BT anbefaler

Steffen husker ingenting av de første 18 år av livet. Likevel fullførte han et av Norges tøffeste studium.

Det første minnet til Steffen Fagerland er at han blir kjørt fra sykehuset av to personer han ikke vet hvem er.

Sakene flest leser nå

 1. Her blir Nilsen rørt av tanken på sin nære kollega: – En jeg kan gå i krigen med

 2. Om morgenen var både datteren og bilen vekke. Så ble jenten funnet med to i promille.

 3. Forbereder seg på strenge smitte­tiltak gjennom hele skoleåret

 4. Kaller stengingen av Bryggen og Torget «en uomtvistelig suksess». Nå vil byrådet stenge mer.

 5. Stor Åsane-sjanse!

 6. Rundt 20 bergensere var om bord på Hurtigruten. Jannike ble stoppet like før hun skulle reise hjem til Bergen.

 1. 22. juli