— Det er en høyere beredskap nå enn det har vært noen gang før, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NRK.

Alle politidistriktene har fått informasjon fra Politidirektoratet om den mulige trusselen som PST orienterte om torsdag formiddag. Det er opp til politidistriktene selv å gjøre lokale vurderinger for hvordan de vil håndtere dette. Over hele landet er væpnet politi synlig, spesielt på flyplasser, grenseoverganger og viktige knutepunkter. Den høye beredskapen kan holdes lenge.

— Den holder vi så lenge det er nødvendig. Det er trusselvurderingen fra PST som er avgjørende, så vi kan heve beredskapen ytterligere og iverksette flere tiltak, sier Humlegård.

Han bekrefter at politiet fortsatt har ressurser til å heve beredskapen ytterligere.

— Det har vi, vi har ikke noe valg. Det vil vi gjøre i tett dialog med PST på bakgrunn av de trusselvurderingene som kommer derfra, sier politidirektøren. (NTB)