Kjerneinflasjonen over tolv måneder lå på 2,4 prosent i juni, opp 0,1 prosentpoeng fra mai, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den ferske statistikken viser samtidig at det generelle prisnivået i Norge har falt med 0,2 prosent fra mai til juni, slik vanlig er på denne tida av året.

Hovedårsaken til den oppjusterte kjerneinflasjonen er prisutviklingen på teletjenester, som steg med 2,2 prosent fra mai til juni. Prisutviklingen på klær og flyreiser har også bidratt til å trekke inflasjonen opp.

Tallene samsvarer med konsensus blant markedsanalytikerne.

Ifølge Nordea Markets trekker inflasjonen i retning av en mer ekspansiv pengepolitikk i Norge.