Høie holder allerede onsdag sin årlige sykehustale, og variasjon i helsetilbudet blir da et viktig tema. Ifølge Dagens Næringsliv kommer det til å foreligge sammenlignende data for 27 ulike diagnoser når Høie tirsdag neste uke åpner Nasjonalt Helseatlas.

— Variasjon i helsetilbudet kan være et tegn på manglende likeverdighet i tilbudet til befolkningen, det kan både skyldes overforbruk og underforbruk og feilbruk - den kan ha ulike årsaker, sier Høie til avisen.

Han peker på ulike rammevilkår, mangelfullt kunnskapsgrunnlag eller mangelfull etterlevelse av kunnskapen som mulige grunner til forskjellene.

Nasjonalt Helseatlas skal drives av Helse Nord og Helsedirektoratet og blir lagt åpent ut på nettsiden www.helseatlas.no. Målet med atlaset er å påvise variasjoner.

— Når det er påvist store variasjoner og det samtidig finnes faglig uenighet, må man finne ut hva som er det riktige nivået, sier helseministeren.