PST-sjef Benedicte Bjørnland fortalte på en pressekonferanse i Nydalen i Oslo torsdag ettermiddag, at det var mye feilaktig i Aftenpostens artikler om funn av mobilovervåking.

— Konklusjonen på vår etterforskning er at det ikke er funnet indikasjoner på bruk på falske basestasjoner, sa hun.

Aftenposten skrev i desember i fjor om at såkalte IMSI-fangere, som kan overvåke mobiltrafikk, var utplassert ved Stortinget, Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Parkveien, Aker Brygge, Tjuvholmen og på Lysaker.

Også i forretningsområdet på Sørenga kan det ha pågått mobilovervåking, skrev avisen.

Iverksatte etterforskning

Etter først å ha fått kritikk blant annet fra politisk hold for å ha inntatt en for tilbakelent holdning til Aftenpostens avsløringer, iverksatte PST etterforskning noen dager senere.

— PST er opptatt av å bidra aktivt for å forebygge og motvirke fremmede staters avlytting av mobiltelefontrafikk. Derfor har vi, forut for Aftenpostens saker, undersøkt om falske basestasjoner er i bruk i nærheten av særlig kritiske objekter. Vi har ikke funnet noe slikt, sa Bjørnland.

PST-sjefen la til at bruk av falske basestasjoner antakelig bare utgjør en liten del av den verktøykassen fremmede staters etterretningstjenester benytter.

— Vi er tilfreds med den bevissthet Aftenpostens artikler har bidratt til. Mulighetene for feiltolkninger er mange, og det kreves spisskompetanse og oppdaterte opplysninger fra teletilbyderne for å trekke riktige konklusjoner.

Bruk av IMSI-fangere

Bjørnland avsluttet med å understreke at PST alltid henter rettens kjennelse når de benytter seg av IMSI-fangere til kriminalitetsbekjempelse.

— All vår bruk av IMSI-fangere er lovlig. De siste 3 årene har PST til sammen benyttet IMSI-fangere ved noe i overkant av 30 anledninger i Oslo-området, sa PST-sjefen og tilføyde:

— Det er viktig å presisere at det ikke er noen grunn til å tro at den aktiviteten som PST eller det øvrige politi har hatt når det gjelder bruk av IMSI-fangere har hatt noen påvirkning på de data Aftenposten har basert sine konklusjoner på.