I forkant av tirsdagens sentralstyremøte rykket nestleder Ola Borten Moe ut med en presisering om at også han stiller sin plass til disposisjon.

Dermed har begge nestlederne gjort det klart at de lar det være opp til valgkomiteen å snekre forslag til ny partiledelse, etter at partileder Liv Signe Navarsete lørdag kunngjorde at hun går av.

Samlet

Sentralstyret samlet seg på partiets hovedkontor i Oslo sentrum klokka 11 tirsdag for å fatte de vedtakene som formelt må på plass for å gi partiet en ny ledelse.

På vei inn til møtet ga flere uttrykk for at de stiller seg bak Sp-profil Marit Arnstads forslag om at hele sentralstyret nå bør stille sine plasser til disposisjon. Borten Moe fikk dessuten ros for avklaringen om at også han nå stiller sin plass til disposisjon.

Det understrekes at dette ikke nødvendigvis innebærer full utskifting, men like gjerne åpner for gjenvalg på flere av plassene.

— Det handler om å gi valgkomiteen arbeidsrom, sa Arnstad til NTB mandag.

Valgkomité

Sentralstyret kommer tirsdag etter alt å dømme til å beslutte at det ekstraordinære landsmøtet skal holdes mandag 7. april. Trolig blir møtested i nærheten av Oslo.

I tillegg vil det bli vedtatt at sentralstyret ber de ni lokallagene som skal foreslå kandidater til valgkomité, om snarest å sette i gang denne prosessen.

— Valgkomiteen velges av landsstyret som samles i slutten av januar. Komiteen består av ni personer fra halvparten av fylkeslagene. Det går på omgang hvilke fylker som er representert, sier medierådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe, Carsten Lier til NTB.

I år er det følgende fylker som hver nominerer en kvinnelig og en mannlig kandidat som landsstyret så velger blant:

Østfold, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Troms. I tillegg har Senterungdommen en plass i valgkomiteen.

Lederkamp

Marit Arnstad seilte mandag opp som en joker i kampen om hvem som blir ny partileder i Senterpartiet, etter at hun uttalte seg til flere medier på en måte som blir tolket som at hun ikke utelukker at hun er aktuell - skulle valgkomiteen spørre.

Dagsavisen og Dagbladet utroper Arnstad som favoritt, mens VG skriver at Arnstad i mange år har vært regnet som den lederen Sp burde hatt. Nationen skriver på sin side at andre nestleder Trygve Slagsvold Vedum «er den mest sannsynlige arvtakeren», selv om også den avisen holder Arnstad som en sterk utfordrer.

En utfordring er at det kan bli for trangt i ledertroikaen med to personer fra trønderfylkene. Dermed kan det bli et valg om det er nordtrønderen Arnstad eller sørtrønderen Borten Moe som får en plass i den nye ledelsen.

Faller valget på sistnevnte, kan Arnstad likevel få en fremskutt posisjon ved at hun velges til parlamentarisk leder for stortingsgruppen.