Avgjørelsen ble klar fredag, skriver Nettavisen NA24.

Høiness krevde erstatning fra nettstedet fordi de ikke hadde fjernet seksuelle utsagn om henne fra et debattforum.

Anken over Oslo tingretts dom ble forkastet av lagmannsretten, som slo fast at Høiness må betale Hegnar Media og redaktør Stein Ove Haugen 183.380 kroner i sakskostnader.

Høiness mente Hegnar Online ikke hadde utført sitt redaktøransvar siden de ikke fjernet de sjikanerende kommentarene. Nettstedet ble felt i PFU for de tre utsagnene, men Hegnar Online mente de ikke var juridisk ansvarlig for ytringene.

Høiness krevde 275.000 kroner i erstatning fra nettstedet og dets redaktør. (©NTB)