Reformen er en del av regjeringens stortingsmelding «På rett vei — Reformer i veisektoren» som ble lagt frem fredag.

Allerede tirsdag denne uka lanserte regjeringen et helt nytt veiselskap som skal bygge, drifte og vedlikeholde sju store veiprosjekter de neste 20 årene. Samarbeidspartiene legger til sammen 130 millioner kroner i potten og varsler også utvidelse av ordningen med offentlig-privat samarbeid (OPS).