Hun er innstilt på at Oslo kommune kan starte med et prøveprosjekt, skriver Aftenposten.

— Meslingutbruddene i Oslo de siste årene er alarmerende, sier hun.

Fære foreldre i Oslo enn i resten av landet vaksinerer barna sine. I Oslo er 91 prosent av 16-åringer fullvaksinert. For niåringer er tallet 92 prosent, og for toåringer 93 prosent.

Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide (H) bekrefter at Oslo ligger litt under landsgjennomsnittet i vaksinasjonsgrad, men støtter likevel ikke forslaget. Han sier dekningsgraden er høy, og at utviklingen i Oslo går i riktig retning. Kommunens mål er at vaksinasjonsdekningen skal være 95 prosent.

Ifølge Folkehelseinstituttet var det et større utbrudd av meslinger i Oslo i 2011, da sykdommen ble påvist hos 18 personer. Noen av tilfellene hadde en klar sammenheng og skyldtes smitte hos uvaksinerte barn, ifølge instituttet. Det var også et større utbrudd blant engelske reisende i Norge i 2007, samt på et asylmottak i Oslo i 2003 og på Nesodden i 1997. (NTB)