Et nytt produksjonsanlegg skal bygges på Karmøy, så sant selskapet får på plass gunstige avtaler om kjøp av strøm.

— Pilotprosjektet på Karmøy vil bli den største investeringen i fastlandsindustrien utenom olje og gass på et tiår, sa Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg onsdag.

Han håper å få strømavtalene avklart tidlig i 2016. Enova har lovet å dekke 1,5 milliarder av de anslåtte totale kostnadene på 3,9 milliarder kroner, og støtten er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

— Hydros prosjekt er historisk. Dette er en industri som sysselsetter mange mennesker, som er ledende på forskning og utvikling, og som bidrar til et helt nødvendig grønt skifte, sier næringsminister Monica Mæland (H) til NTB.

- Et langt steg

Hydro regner med at strømforbruket og CO2-utslippene fra produksjonen i det nye anlegget blir om lag 10 prosent lavere enn ved aluminiumsanleggene som selskapet driver i dag.

— Dette er et veldig langt steg framover, selv om tallene isolert sett ikke ser så store ut, sier Hydros assisterende kommunikasjonsdirektør Erik Brynhildsbakken til NTB.

Han peker på at aluminiumsproduksjon er en moden teknologi og at CO2-utslippene er kraftig redusert allerede. Pilotprosjektets strømforbruk blir 15 prosent lavere enn gjennomsnittet for tilsvarende anlegg på verdensbasis.

— Samlet sett så håper vi at dette blir verdens mest klimaeffektive produksjonsanlegg, sier Brynhildsbakken.

- Uvesentlig poeng

Samtidig som utslippene per kilo aluminium går ned, vil de samlede CO2-utslippene fra Karmøy-anlegget bli betydelige. Med en produksjonskapasitet på rundt 75.000 tonn blir de årlige utslippene på over 100.000 tonn CO2.

— Det er selvfølgelig helt riktig at det på kort sikt vil bidra til økte klimagassutslipp i Norge, men det er etter mitt skjønn et fullstendig uvesentlig poeng. Klimautfordringen er ikke et Karmøy-problem, men et globalt problem, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NTB.

Også Mæland mener den teknologiske utviklingen og globale utslipp er viktigere enn klimautslippene i Norge. Hun minner om at teknologi stadig forbedres og håper Hydro vil klare å få utslippene enda lenger ned.

Sterkt resultat

Hydros investeringsbeslutning ble offentliggjort samtidig som selskapet la fram sitt beste kvartalsresultat noensinne onsdag. Byggingen av Karmøy-anlegget kan begynne tidligst i andre halvår 2017, og Hydro håper å bruke den nye teknologien også i flere andre anlegg og å selge den til andre europeiske selskaper.

Teknologien er basert på en ny type elektrolyseceller med forbedret kapasitet. Både regjeringen og representanter for opposisjonen på Stortinget mener gode offentlige støtteordninger har vært avgjørende for Hydros satsing på utvikling av teknologi med lavere klimautslipp.