• brevjustis.JPG

Her er departementets versjoner av protestskrivet

Det tok Justisdepartementet syv dager å frigi de oversatte Afghanistan-brevene.