Initiativet skal ha kommet fra den nye politiske ledelsen etter regjeringsskiftet, skriverAftenposten. Overføring til Italia er ifølge avisen én av flere konkrete løsninger det arbeides med i den politisk betente saken.

Etter det Aftenposten får opplyst fra flere uavhengige kilder, har det vært møter og samtaler på embetsverksnivå mellom italienske og norske myndigheter om mulla Krekar i 2014.

Italienerne skal i fjor ha sagt seg villig til å gå i dialog om en mulig overføring og møtt norske representanter om dette.

Saken skal også ha blitt tatt opp på politisk nivå i fora der de to landenes ansvarlige politikere har møtt hverandre.