• 5000 FEIL. Skred av varsel om avskilting. FOTO: SCANPIX

5000 har fått feil varsel

Rydding i kunderegister utløste skred av avskiltinger.