Flere som har solgt bilen, har opplevd å få Autopass-regninger på bompasseringer ny eier har gjort.

Det er nemlig ikke nok å fjerne Autopass-brikken ved bilsag, man må også melde fra om eierskiftet til bompengeselskapet.

I en revidert Autopass-avtale som er ute på høring, foreslår Statens vegvesen en omlegging av systemet, slik at regningen for en bompassering uten brikke vil gå til den nye bileieren, skriver Forbrukerombudet, som stiller seg bak forslaget.

— Mange forbrukere opplever å få krav knyttet til den nye bileierens bompasseringer etter et salg fordi selger har trodd det var tilstrekkelig å ta brikken ut av bilen. Dersom fakturaen i stedet sendes til den registrerte eieren av bilen ved passeringer, unngår man denne problemstillingen, sier fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet. (©NTB)