Allerede før saken kommer opp under kontroll— og konstitusjonskomiteens møte torsdag, har komitéleder Martin Kolberg (Ap) fastslått at det er behov for å komme til bunns i den omstridte asylbarn-saken som BT rullet opp denne uken. Kolberg fastslår at justisministerens klare og utvetydige beklagelse i Stortinget tirsdag ikke er nok til at saken blir lagt død.

— Selv om statsråden nå har beklaget, er det behov for at vi som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller våre spørsmål for at vi skal komme helt til bunns i sakens innhold, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Vil irettesette politidirektøren

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen vil på sin side be komiteen sende brev til justisministeren for å få ham til å avklare eventuelle konsekvenser for politidirektør Odd Reidar Humlegård. Humlegård har påtatt seg ansvaret for at nye asylpolitiske føringer ikke er blitt kommunisert til underliggende etater, og uttalt at han uansett ikke har sett grunn til å endre praksis.

— Politidirektøren er direkte underlagt politisk ledelse i Justisdepartementet. Det er hans ansvar å effektuere den politiske viljen. Uttalelsen om at han ikke ser grunn til å endre praksis, skaper usikkerhet om Humlegårds rolleforståelse er på plass, sier Lundteigen til NTB.

Kan ha feilinformert

Det er på det rene, etter Anundsens redegjørelse i Stortinget tirsdag, at den asylpolitiske avtalen med KrF og Venstre ikke er blitt etterlevd ute i politiet. Årsaken var tilsynelatende det statsråden karakteriserte som en glipp hos Politidirektoratet. De nye politiske føringene som skulle gjelde fra nyttår 2014, var ikke blitt formidlet til politidistriktene og Politiets utlendingsenhet (PU). Men i Anundsens tilfelle kan det også være snakk om at Stortinget er blitt feilinformert.

Ved flere anledninger har statsråden forsikret Stortinget generelt og avtalepartnerne KrF og Venstre spesielt, at nye politiske føringer i tråd med den asylpolitiske avtalen er kommunisert til politiet. Det understreket Venstre-leder Trine Skei Grande da hun kort redegjorde for hvorfor Anundsen var hasteinnkalt til Stortinget for å redegjøre for saken.

84 barn sendt ut

— Det er ikke gitt noen signaler om å prioritere lengeværende barn for å kunne sende dem raskere ut i påvente av nytt regelverk. Det ville vært uakseptabelt i lys av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, sa Anundsen da han svarte for seg i den muntlige spørretimen 7. oktober.

I ettertid er det avslørt av opptil 84 barn, som har bodd i Norge i mer enn tre år, og som dermed kunne blitt omfattet av det nye regelverket under utarbeidelse, er blitt uttransportert.

Justisministeren har etter beklagelsen i Stortinget gjort det klart for politidirektør Odd Reidar Humlegård at saker som involverer lengeværende barn ikke lenger skal prioriteres når utsendelsessaker vurderes i politiet.

Langvarig prosess

Normalt starter prosessen i kontroll- og konstitusjonskomiteen med at medlemmene diskuterer om de i det hele tatt skal gå inn i en sak. Det er mindretallet som har initiativrett, og det er tilstrekkelig at en tredel av komitémedlemmene ønsker å opprette en kontrollsak.

Først hvis komiteen ikke er fornøyd med svarene statsråden gir i det som gjerne er flere runder med spørsmål og svar i brevs form, kan det bli snakk om å kalle statsråden inn til høring i komiteen.

Saken avsluttes med at komiteen avgir en innstilling, som kan gi uttrykk for kritikk, avhengig av sakens alvor. (©NTB)