Rapporten er bestilt av det regjeringsoppnevnte pelsdyrutvalget og er en del av utredningen om pelsdyrnæringens framtid som utvalget skal legge fram i midten av desember, skriver Nationen.

Grunnlaget for utregningen av erstatningsbeløpet er regnskapstall for de siste årene. De viser en skyhøy fortjeneste for pelsdyroppdrettere som i 2012 hadde en timelønn på over 650 kroner.

— Basert på verdiskapningen i pelsdyrnæringen, så viser våre utregninger at full erstatning vil komme på 7,45 milliarder kroner. Ved en avvikling vil oppdretterne miste inntekten sin for all framtid, og de vil ha behov for kapital for å omstille seg til en annen virksomhet. Om vi regner om dette til en engangssum, så kommer vi fram til dette beløpet, sier rådgiver Ivar Hovland i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf).

I rapporten blir det anslått at pelsdyrnæringen i Norge sysselsetter rundt 450 årsverk.

Bertran Trane Skadsem, leder i Norges Pelsdyralslag, sier til avisen at tallene virker realistiske, mens Dyrevernalliansens juridiske rådgiver Live Kleveland kaller beløpet for absurd og urealistisk.