I striden som pågikk om danske læreres arbeidstid i 2013 gikk arbeidsgiver til lockout. Det er uaktuelt for KS.

— Selv om lockout er et lovlig virkemiddel, så er det ikke noe vi har tenkt å ta i bruk. Det kan jeg avkrefte, sier avdelingsdirektør Hege Mygland i KS til bladet Utdanning, som gis ut av Utdanningsforbundet.

Mygland, som er sjef for forhandlingsavdelingen i KS, opplyser at lockout aldri har vært benyttet i offentlig sektor. Han sier situasjonen i Danmark i fjor var annerledes.

— Der ble de sentrale arbeidstidsbestemmelsene avskaffet gjennom en lovendring. I Norge forhandler KS og lærerorganisasjonene om en ny sentral arbeidstidsavtale, sier Mygland.

Også i Danmark var det en strid om lærernes arbeidstidsregler som førte til konflikt.

De danske kommunene ønsket en avtale som ville gi skolelederne frie hender til å lede og fordele arbeidet for den enkelte lærer. Da forhandlingene ikke førte fram og det heller ikke ble oppnådd enighet i meklingen, gikk arbeidsgiversiden til lockout av om lag 67.000 lærere.

Rundt 557.000 barn i grunnskolen ble berørt i den 25 dager lange konflikten, som ble avsluttet etter at Folketinget grep inn med en lovendring der lærernes sentrale arbeidstidsbestemmelser ble fjernet.