Partene har ikke møttes siden det tvungne meklingsmøtet etter 30 dagers konflikt, men skal i møte mandag klokken 16.

— Det er for tiden en løpende og god dialog mellom meklerne og partene, opplyste Riksmekleren søndag.

36 lærere ved Rothaugen skole i Bergen ble tatt ut i streik 1. juli. Utdanningsforbundet varslet onsdag i forrige uke at de tar ut ytterligere 5.500 lærere i ungdomsskolen og videregående skole i streik fra og med mandag, samt at streiken vil bli trappet opp fortløpende. De 5.500 lærerne blir tatt ut i streik ved 132 skoler.

De fleste steder i landet er skolestart for elevene mandag 18. august, men enkelte skoler skulle startet onsdag eller torsdag denne uka.

Oslo kommune er eget tariffområde og blir ikke rammet av streiken.

De tre mindre lærerforbundene Norsk Lektorlag (NL), Skolenes landsforbund (SL) og Musikernes Fellesforbund (MF) har også tatt ut noen av sine medlemmer i streik og varsler opptrapping ved skolestart.