Sørger over Knut Olsen

Hans-Wilhelm Steinfeld minnes kollegaen med glede og tårer.