Isaksen sier til VG at regjeringen kommer til å komme med konkrete forslag som skjerper kravene til skoleeier, blant annet når det gjelder å kartlegge kompetansen til lærere og gi videreutdanning til dem som trenger det.

— Men vi vil også komme med forslag som belønner gode skoleeiere, sier Isaksen.

Han innrømmer at dette kan bety mer statlig styring.

— Det kan kanskje bli litt mer byråkrati for en kommune hvis de må finne ut hvem som skal ha videreutdanning, men det får de leve med. Ikke enhver form for kartlegging er av det onde, sier han.

Statsråden mener konflikten mellom lærerne og kommuneorganisasjonen KS om lærernes arbeidstid kommer på toppen av flere saker som har provosert lærerorganisasjonene de siste årene.

73 prosent av lærerne i KS-tariffområdet stemte nei til den framforhandlede tariffavtalen. 1. juli gikk 36 lærere ut i streik på Rothaugen skole i Bergen, og det ligger an til å bli en kraftig opptrapping fra skolestart.