Oljefondet har tidligere uttrykt ønske om å spille en større rolle blant annet i utvelgelsen av styremedlemmer i selskaper der fondet er en stor investor.

Tre eksperter

Ifølge Financial Times har oljefondet derfor utpekt tre britiske eksperter innen Corporate Governance — prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

Dette er et sett med prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres.

- Lang erfaring

De tre ekspertene er Peter Montagnon, som har lang erfaring fra lobbyvirksomhet for forsikrings- og investorbransjen; John Kay, næringslivsjournalist og forfatter; og Tony Watson, styreformann i blant annet Vodaphone, Lloyds Banking og eiendomsselskapet Hammerson.

— Vi ønsker å bringe inn folk med en bredere, lengre og grundigere erfaring for å kunne utfylle vår egen organisasjon, sier oljefondets direktør Yngve Slyngstad til den britiske avisen.