- Skal vurdere avtalen på nytt

Regjeringen vedgår at det kan stilles spørsmålstegn ved de mange parkeringsplassene til Miljøverndepartementet.