• SPREKK: Runar Sundal og Kjell Bakken i Jernbaneverket må konstatere at jernbaneprosjektet i Drammen sprengte kostnadsrammene. Det er blitt mer vanen enn unntaket for jernbaneprosjekter i Norge. Nå lover Jernbaneverket bot og bedring, og fremmer en rekke tiltak for å få kontroll over prosjektene sine. FOTO: Rune Sævig

Gigantsprekker forsinker jernbanen

Jernbaneverket planlegger så dårlig at flere prosjekter har gått på økonomiske smeller i hundremillionersklassen. Konsekvensen er at andre utbygginger blir utsatt.