• VARIG FRED: Lederen i Europabevegelsen mener EU fortjener prisen på grunn av unionens rolle for å skape fred i Europa.

Ja-generalen: - EU er på et kritisk punkt

Lederen for Europabevegelsen, Paal Frisvold, jubler for nyheten om at EU mottar Nobels fredspris.