Han er ikke overrasket over at Breivik ble kjent tilregnelig for sine handlinger.

— Jeg regnet med, og håpet at dette ville bli resultatet. Etter å ha fulgt rettssaken i ti uker mente jeg at dette var det riktige resultatet rettslig sett, sier Stabell til NTB.

Dommernes beslutning er først og fremst et slag for den første psykiatrirapporten, mener han.

— Jeg mener det er grunn til å stille store spørsmål ved den første rapporten. Jeg venter at retten vil være kritisk når det gjelder faktum og metodikken, sier han.

— Så må man vurdere hvorvidt aktoratet etter hovedforhandlingen burde prosedert på det resultatet. De var i sterk tvil, sier Stabell. Han håper dommen betyr et punktum for terrorsaken.

— Breivik har sagt at han ikke vil anke hvis han kjennes tilregnelig, og jeg håper han ikke gjør det. Og så får vi håpe at aktoratet kjenner sin besøkelsestid og at dommen er formulert rettslig sett på en slik måte at de ikke ser seg nødsagen til å anke fordi de mener at jussen er åpenbart gal, legger han til.

Om Breivik anker fordi han ikke ble frifunnet på grunn av nødrett, vil ankebehandlingen bli særdeles kort, tror Stabell.

— Det vil kunne gjøres unna på en formiddag, sier han.