• TERRORFRYKT. Mens Stortinget er i ferd med å anlegge trafikksperrer på begge sider av Løvebakken, advarer Venstres leder om å gå for langt i terrorfrykten. - Andre land har angret på ekstreme lover de har innført etter terrorangrep, sier Trine Skei Grande. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Advarer mot panikktiltak