Massedrapsmannen skriver 27 sider om hverdagen i fengselet, og han klager på at han må fortsette å sitte under et såkalt særlig høyt sikkerhetsnivå.

«Til tross for at jeg er mentalt sterkere enn gjennomsnittet, så tviler jeg på om jeg kommer til å overleve dagens SHS-regime så mye lenger», skriver han ifølge VG.

De mange ankepunktene gjelder alt fra det bagatellmessige, som kald kaffe og manglende radiokanaler, til det han mener er svært fornedrende, som hyppige nakenransakelser og konstant overvåking. Han er også bekymret for helsa på grunn av lite dagslys og manglende sosialisering.

Breivik sier at han vurderer å gå til politianmeldelse fordi han mener Ila bryter blant annet Grunnloven, den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNs torturkonvensjonen.

Torsdag ble det avholdt et møte mellom Ila og Kriminalomsorgen nordøst om saken.

— Siden det er en pågående sak, kan vi ikke kommentere den før vi får redegjort til overordnet nivå og gitt den innsatte et svar, sier fungerende fengselsdirektør Gøran Nilsson ved Ila.