— Magasinene er tilstrekkelig fulle for å sikre kraft til vinterforsyningen. Dette fører til at usikkerheten om energiknapphet mot vinteren nå er helt borte, og prisforventningene faller. Dette lover bra for forbrukerne, sier porteføljeforvalter Magnus Lingjærde i LOS. Selskapet leverer strøm til bedriftsmarkedet og er et datterselskap av Agder Energi.

Lingjærde tror prisene i Sør-Norge ender på 25 øre per kilowattime i november, 8 øre lavere enn gjennomsnittet for måneden de siste ti årene.

— Årstiden tilsier et økende strømforbruk, og normalt sett koster strømmen noe mer i november enn på sommeren. Men, under de faktiske forhold, med en tørr og varm sommer, og en våt og mild oktober, snus dette på hodet, forklarer han