— Han er en soldat og rapporterer som en soldat ville gjort og blander ikke inn følelser. Det han gjorde, må utvilsomt ha vært en påkjenning, men han greier tydeligvis å holde avstand følelsesmessig, sier Abrahamsen til VG.

Psykiateren mener notatene viser at Breivik er i stand til å skille strengt mellom følelser og intellekt. Han mener notatene er viktig for konklusjonen til rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas som leverer sin rapport om Breivik tirsdag 10. april.

— Dette er autentisk dokumentasjon fra da det skjedde - og det er viktigere enn hva han sier lenge etterpå. Det sier noe om hvordan han hadde det, og det sier noe om ham. Når han skriver dette, tyder det på at han har vært i stand til å skjønne hva han har gjort uten å vise følelser, sier Abrahamsen.

Psykolog og forfatter Ellen Kolsrud Finnøy, som jobber med en bok om massemorderen, mener fengselsnotatene viser veldig klart at Breivik ikke har noen psykose. Hun mener notatene viser at Breivik har personlighetsforstyrrelser og ikke kontakt med følelseslivet sitt.

— Det er ikke mulig for en person i psykose å opptre så samlet som Breivik er her, sier psykologen.

I den første rettspsykiatriske rapporten om Breivik konkluderte Torgeir Husby og Synne Sørheim med at Breivik er psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig.